BAKGRUND

BLAND VÅRA KUNDER återfinns såväl stora koncerner som mindre utvecklingsbolag. Vi fokuserar uteslutande på chefsrekrytering genom search. Det är en metod som innebär att vi, efter att aktivt ha identifierat potentiella kandidater, approcherar de mest lämpade för en specifik position.

Genom vår strukturerade och kvalitativa arbetsmetod hittar vi de, för det specifika området, mest kvalificerade och passande kandidaterna. Vi arbetar inte med andra HR-relaterade tjänster, såsom exempelvis outplacement eller urval.

Headlight International arbetar enligt de normer som satts upp av Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK (www.esk.se), för att säkerställa en professionell hantering av kandidater och kunder under rekryteringsprocessen.

Företaget är också medlemmar i globala ”Association of Executive Search Consultants” (www.aesc.org) och följer deras strikta etiska kod.