2016-03-23 2016 års jury utsedd


För andra året i rad arrangerar chefsrekryteringsföretagets Headlight International uppsatstävlingen ”Mångfald i näringslivet” för ekonomistudenter på universiteten i Uppsala, Stockholm, Linköping, Lund samt Handelshögskolan i Stockholm. En extern jury från näringslivet kommer i sommar att bedöma de nominerade uppsatserna.

2015 års uppsatstävling möttes av stort intresse vilket gjorde att Headlight International väljer att fortsätta med tävlingen, detta år i utökad form med fler lärosäten.

Studenterna ska i sina uppsatser behandla kreativa idéer och tankar som leder fram till en ökad mångfald inom det svenska näringslivet sett utifrån ett brett perspektiv dvs etnicitet, genus, ålder, etc. Studenterna ska också belysa mångfaldens betydelse ur ett ledningsperspektiv med dess företagsekonomiska möjligheter och utmaningar. Den vinnande uppsatsen kommer att belönas med 25 000 kronor.
-Som searchkonsulter har vi självklart ett ansvar för att bidra till ökad mångfald i näringslivet genom att ha fokus på frågan i våra uppdrag. Samtidigt vill vi få nya insikter samt skapa ett större engagemang inom området vilket vi tycker att vi får genom vår uppsatstävling där vi samarbetar med flera av Sveriges mest framstående lärosäten, säger Peter Gullström, VD på Headlight International.
I slutet av juni i år kommer tio uppsatser nomineras från de fem olika lärosätena. Juryn kommer under sommarveckorna att läsa uppsatserna och har i uppgift att bedöma de olika tävlingsbidragen utifrån huruvida uppsatsen skapar engagemang för, ger nya insikter om och/eller bidrar med kreativa idéer om mångfald i näringslivet.

-Det var mycket intressant att få ta del av förra årets studenters uppsatser och jag tvekade aldrig när jag fick frågan att fortsätta i årets jury. Vår roll på Tillväxtverket är att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt i hela landet och där är mångfald en viktig del för att lyckas, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket som även deltog i juryn förra året.

Juryn 2016 består av fem erfarna ledare från näringslivet samt en partner från Headlight International. Dessa är Gunilla Nordlöf – Generaldirektör Tillväxtverket, Anki Kling – konsult och grundare av Styrelsebalans, Roken Cilgin – Kommunikationschef Lernia, Monica Westerberg – Mångfaldschef Skanska Sverige, Pär Larshans – Hållbarhetschef Ragn-Sells samt Michael Östervall – Partner Headlight International.

PRESENTATION AV JURYN 2016

Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket
Gunilla Nordlöf är generaldirektör för Tillväxtverket, som verkar för att stärka svenska företags konkurrenskraft. Innan Gunilla började på Tillväxtverket hade hon en chefsposition på finansdepartementet. Hon har tidigare haft flera andra statliga tjänster, både i regeringen och i myndighetsvärlden, och hon har haft ledande befattningar på flera dotterbolag inom Ericssonkoncernen.

Anki Kling, Konsult och grundare av Styrelsebalans
Anki är kvinnan som var med och grundade Styrelsebalans, en organisation som arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Anki har under de senaste 20 åren jobbat som HR-chef i bolag såsom SAS och Axel Johnsson International, men är nu konsult inom HR och Talent Management.

Roken Cilgin, Kommunikationschef Lernia
Roken är kommunikationschef på Lernia, som erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning och omställning. I höstas blev hon utsedd av Vinnova och Veckans Affärer som årets utmanare i utmärkelsen Innovationstalangerna 2015. Roken brinner för hur mångfald kan utveckla kompetenserna inom svenskt näringsliv.
Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska Sverige
Monica är mångfaldschef på Skanska, ett av Sveriges ledande bygg- och projektutvecklingsbolag som jobbar målmedvetet med mångfald och inkludering. Hon kommer närmast från TNS Sifo där hon arbetat som chef, seniorkonsult och affärsutvecklare. Hon har stor erfarenhet av mångfaldsarbete och har bland annat hjälpt kunder att mäta mångfald och inkludering och dess koppling till strategi, ledarskap och förändringsarbete.

Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells
Pär är sedan ett år tillbaka hållbarhetschef på renhållnings- och återvinningsföretaget Ragn-Sells. Dessförinnan var han hållbarhetschef på hamburgerkedjan Max där han bl a jobbade mycket för en arbetsmarknad där alla får plats. Pär är en eldsjäl som under många år bedrivit arbete inom mångfald och hållbarhet och sitter dessutom i styrelsen för Sverige för UNHCR.

Michael Östervall, partner Headlight International
Michael är sedan 5 år tillbaka partner på Headlight International och har i närmare 20 år jobbat med rekrytering. Michael har en bred erfarenhet från styrelse- och ledningsgruppsrekrytering, samt från management assessment. Dessförinnan har Michael en bakgrund ifrån konsult- och utbildningsbranschen och arbetade då framförallt med kompetensutveckling, samt grupp- och ledarutveckling.