2017-04-04 Kandidatundersökning 2017

I vår strävan att ständigt förbättra oss gör vi kontinuerligt kandidatundersökningar som skickas ut till våra slutkandidater. Nu har vi fått resultatet från vår senaste undersökning.

Den snabba bilden är att vi fortsätter att få beröm för vår process, där vi ser förbättringar jämfört med tidigare år kring både våra intervjuer och processen i sin helhet. Vi är stolta över att 96% kan tänka sig att anlita Headlight International för egna rekryteringar.

Vi ser också att benägenheten att byta jobb har ökat från 40 till 50 procent och att en chef med bra värderingar är den viktigaste egenskapen enligt våra slutkandidater.

Apropå värderingar så avslutade vi kandidatundersökningen med en fråga om vilka hinder som upplevs finnas för att skapa en större mångfald inom näringslivet. Två tredjedelar svarar att de inte upplever att det finns något hinder. På de bolag där det anses finnas hinder för att skapa mångfald anser 37% att det beror på att frågan inte är prioriterad av högsta ledningen eller att det tar tid att förändra företagskulturen.

Gå gärna in och titta på sammanställningen nedan

Resultat kandidatundersokning 2017.pdf