2018-09-10 VD Barometern® 2018!

Nu har vi publicerat VD-Barometern® 2018, som genomförts av Straleda i samarbete med oss på Headlight International, analysföretaget CFI Group, samt Veckans Affärer. Syftet har varit att kartlägga hur svenska VD:ar ser på en rad olika frågor. Det handlar om var man för närvarande har sitt fokus och hur man ser på sin styrelse, ledningsgrupp och sitt eget ledarskap. Vi ställer även frågor kring digitalisering, hållbarhet och företagarklimatet i Sverige.
Läs mer om resultatet på www.vdbarometern.se