2017-12-11 VD Barometern® 2017!

VD Barometern genomförs för femte året i rad av strategikonsulterna på Straleda. Nytt för i år är att det sker i samarbete med oss på Headlight International, samt Veckans Affärer och CFI-Group. Syftet är att se vilka frågor VD har högst på agendan och vad som driver lönsamhet. Undersökningen är anonym och har skickats ut under slutet av november till utvalda VD:ar i våra företags nätverk. Resultatet kommer att presenteras i början av 2018 och hjälper oss att bygga kunskap kring svenska VD:ars prioriteringar.
Detta gör oss till en bättre sparringpartner i jakten på rätt kompetens för framtidens företag.