STYRELSEREKRYTERING

HEADLIGHT INTERNATIONAL menar att en styrelserekrytering är en verklig chans att öka dynamiken och kvalitén i styrelsearbetet. Över senare år så har tydligare krav på ”corporate governance”, jämlikhets- och mångfaldsfrågor och allmänt ökade ambitioner lett till att processen som är kopplad till styrelserekrytering professionaliserats i allt större utsträckning. Vi finner att samma krav på en analytisk och strukturerad sökprocess som för ledande befattningar gör att detta område utgör en allt större andel av våra tjänster.

Baserad på Headlight Internationals chefsrekryteringsmetodik så kan vi hjälpa sittande styrelse eller nomineringskommitté att definiera en relevant sökprofil, samt identifiera och attrahera rätt individer till den aktuella styrelsepositionen. I denna process så utgår vi inte enbart ifrån den enskildes kompetens och erfarenhetsbas, utan vi lägger också stor vikt vid att kandidaten skall ha personliga och unika förutsättningar för att ytterligare stärka styrelsens sammansättning. Vår erfarenhet hämtar vi ifrån våra sammanlagda år i branschen och de uppdrag vi genomfört inom de flesta ägarformer och branscher:

Noterade bolag
Ägarledda bolag
P/E-ägda bolag
Start-up bolag
Offentliga organisationer
Konsumentprodukter/detaljhandel
Bank/finans/försäkring
Verkstadsindustri
Infrastruktur (Bygg/fastigheter och energi)
Telekom/IT
Media/Online
Life Sciences
Professional services
Intresseorganisationer
Kultur, sport och upplevelseindustrin