2017-05-11 Mångfald i näringslivet engagerar våra lärosäten

Just nu skrivs det för fullt på våra lärosäten inom ämnet mångfald när studenter tävlar i Headlight Internationals årliga uppsatstävling.
Förra veckan samlades vår dedikerade jury från näringslivet för ett planeringsmöte inför genomläsning- och bedömningsarbetet som påbörjas efter midsommar. Den vinnande uppsatsen kommer att presenteras vid en prisceremoni den 5 oktober.

Deltagande lärosäten
• Handelshögskolan i Stockholm
• Linköpings universitet – Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling
• Stockholm Business School, Stockholms universitet
• Uppsala universitet – Företagsekonomiska institutionen

Jury
• Maria Branestam, HR-direktör Martin & Servera
• Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells
• Anki Kling, Konsult och grundare av Styrelsebalans
• Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska Sverige
• Michael Östervall, Partner Headlight International

Vill du veta mer om tävlingen läs, Bakgrund och tävlingsinformation