2017-09-21 Nominerade uppsatser till 2017 års uppsatstävling ”Mångfald i näringslivet”

Snart utses vinnaren i årets uppsatstävling ”Mångfald i näringslivet”. Den 5 oktober sker prisceremonin men redan nu kan du ta del av årets nominerade bidrag.

Etnisk mångfald, en trend eller hygienfaktor? – En kvalitativ studie om etnisk mångfald i svensk reklam
Författare: Sofia Gustafsson och Camilla Hamdi, Linköpings universitet

Kvinnor i bolagsstyrelser – Hur påverkas bolagens ekonomiska resultat?
Författare: Sara Gustafsson och Sofia Larsson Flinth, Stockholms universitet

Kvinnor som förebilder – En fallstudie om kvinnors karriäravancemang
Författare: Sofia Öquist och Beatrice Stenmark, Uppsala universitet

Mångfaldsekvationen – En fallstudie om ett multinationellt företags mångfaldsarbete
Författare: Helena Kindblom och Victoria Renström, Uppsala universitet

Rekryteringsprocessens relevans för att reducera mansdominans
Författare: Rebecca Schwieler och Sofia Hugosson, Handelshögskolan i Stockholm

Sustainable strategies as myths – Why walk the talk? – What are the most predominant drivers for organisations to recouple CSR practices with overarching institutional policies?
Författare: Elsa Hyland och Timothy Buckby, Stockholms universitet

Welcome to the girls club – A qualitative study on the true motivation for organisational investment in women leadership development programs
Författare: Anna Herbstman Blitz och Julia Martins, Handelshögskolan i Stockholm