2018-09-12 Nominerade uppsatser till 2018 års uppsatstävling ”Mångfald i Näringslivet!

Snart utses vinnaren i årets uppsatstävling ”Mångfald i näringslivet”. Redan nu kan du ta del av årets nominerade bidrag.

Avspärrat område: Kvinnor som talar – En fallstudie om kvinnors tystnadskultur inom Polisen
Författare: Louise Hiort af Ornäs och Frédérique Arnheim, Handelshögskolan i Stockholm

Gender Equality across Global Organizations – Towards a Framework for Increasing Gender Equality
Författare: Maria Norberg, Kungliga Tekniska Högskolan

Perceptions of Competence in Evaluation and Promotion Processes – On the reproduction and change of male dominance in management in industrial organizations
Författare: Amina Shahin, Kungliga Tekniska Högskolan

The Empress’ New Clothes – The importance of visibility for women in the financial C-suite
Författare: Hanna Nelson och Louise Åkerberg, Handelshögskolan i Stockholm

The Role of Trust in Solving the Paradox of Multicultural Teams
Författare: Sara Hussain och Emma Kujula, Stockholms universitet

Working Out – Workplace’s influence on the coming-out of gay employees and its impact on their work and working environment
Författare: Nicolas Meny, Uppsala universitet

Kvinnors väg till toppen i bankbranschen – En studie om hinder kvinnor möter vid avancemang inom bankbranschen i Sverige
Författare: Vivianne Ionescu och Prema Rahman, Stockholms universitet

Kvinnor och frivillig redovisning – Påverkar könsfördelningen i ledningen svenska börsnoterade företags frivilliga redovisning?
Författare: Boel Boija och Hanna Romppala, Uppsala universitet

Stockholmsbörsens Aktiedrottningar – En kvalitativ studie om hur kvinnliga aktieanalytiker upplever sin yrkesroll
Författare: Cecilia Johnell och Julia Gustafsson, Handelshögskolan i Stockholm