2017-10-26 Trender och utveckling 2017

2017 har hittills varit ett spännande år på många sätt. Om vi bortser från samhällsutveckling och de stora skeendena i vår värld och håller oss till Headlights tillvaro, så kan vi konstatera att vår position som branschgeneralister återspeglas i vår uppdragsportfölj. Vår relativa styrka inom Consumer/Retail håller i sig. Vi har under året gjort ett antal spännande uppdrag i sektorn och vi har en stor bredd i dessa. Vi har arbetat med såväl stora börsnoterade kedjor, som mindre varumärken på nischmarknader och/eller i etableringsfas. Två andra starka trender kan också skönjas; Dels så har vi under året fått tillfälle att arbeta mer i Life Science-sektorn än tidigare år, dels har den starka konjunkturen inom samhällsbyggnad påverkat även oss.

Byggandet har ju varit mycket eftersatt i många år, särskilt på bostadsmarknaden och särskilt i Stockholm. Tillväxten i sektorn har varit dramatisk de senaste 24 månaderna och aktörerna talar om kompetensbrist som en hämmande faktor. Efterfrågan är betydligt större än utbudet och nya talanger som kommer in i branschen är heta byten. Enligt Sveriges Byggindustrier behöver byggindustrin rekrytera cirka 40 000 nya medarbetare för att matcha bostadsbyggandet fram till 2025. Situationen har lett till en stor rörlighet på marknaden och det märks även på ledningsnivå. Under året har vi genomfört VD-uppdrag på fastighetsägarsidan, samt till ett snabbväxande byggbolag. Vi har också rekryterat ett antal ledningsgruppspositioner till olika konsultverksamheter, vars affärer är beroende av byggkonjunkturen, exempelvis finansiella rådgivare, teknikkonsulter, arkitekter, samt projektutvecklings- och projektledningsbolag.