2016-09-29 2016 års uppsatser

Den heterogena arbetskraftens komplexitet
Författare: Amanda Seimersson, Rebecca Tyrstrup

Female Expatriates in Gendered Organizations
Författare: Mathilda Ingemarsson, Sara Hansson

Genusmekanismer i rekryteringsförfarandet som utesluter kvinnor från ledningsgrupper
Författare: Anna Kurtson, Emma Paulsson

Mechanisms contributing to the scarcity of women at top management positions in Sweden
Författare: Lydia Graflund, Ragna Zaar

Visionen om jämställdhet
Författare: Julia Larsdotter, Matilda Nehlmark