2017-10-06 Uppsatsvinnaren – Olikheter ger Spotify innovationskraft, ”Vi krigar om de som är udda”


Studenter från Uppsala universitet vann Headlight Internationals årliga uppsatstävling ”Mångfald i näringslivet” där de i sin uppsats belyser Spotifys mångfaldsarbete och dess betydelse för affären.
-”Som chefsrekryteringsföretag spelar vi en viktig roll i att bidra till diversifierade och moderna ledningsgrupper och styrelser. Det är inspirerande och viktigt att ta del av studenternas insikter som vi hoppas ska inspirera andra bolag och skapa engagemang.”, säger Annika Ferm Ormos, Partner på Headlight International.

Helena Kindblom och Victoria Renström, studenter från Uppsala Universitet, vann årets tävling och 25 000 kronor i hård konkurrens med studenter på Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet och Linköpings Universitet.

Juryn motiverar årets vinnare
Juryn 2017 har bestått av fem erfarna ledare från näringslivet. Tävlingsbidragen har bedömts utifrån huruvida uppsatsen skapar engagemang för, ger nya insikter om och/eller bidrar med kreativa idéer om mångfald i näringslivet.

– ”Mångfald är både bättre och roligare än enfald! Att jag får möjlighet att belöna och sprida goda exempel inom mångfald är hedersamt. Att dessutom få läsa uppsatser i ämnet mångfald från kommande ledare inom näringsliv eller i samhället, är en ära. En ledare som ser mångfald som en tillgång är morgondagens vinnare.”, säger Pär Larshans, Hållbarhetschef Ragn-Sells.

Den vinnande uppsatsen ”Mångfaldsekvationen – En fallstudie om ett multinationellt företags mångfaldsarbete” belyser Spotify´s internationella företagskultur där mångfald är en förutsättning för att driva innovation och utveckling. Uppsatsen inspirerar med sin breda ansats till begreppet mångfald och belyser att ett framgångsrikt mångfaldsarbete inte nödvändigtvis behöver vara policystyrt, utan är som mest effektivt, när det är en del av företagets värderingar och DNA. Uppsatsen kan ses som en inspirationskälla för andra organisationer, både större och mindre, som vill utveckla sitt mångfaldsarbete till nästa nivå.”

Årets uppsatser
Även detta år har intresset varit stort. -”Uppsatserna ger en bild av vad som intresserar och är i fokus för studenterna när det gäller ämnet Mångfald och Inkludering samtidigt som det ger en känsla för vår samtid och hur dessa frågor kopplar an till samhällsutvecklingen i stort”, säger Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska som tycker att det är väldigt inspirerande att ta del av alla välskrivna uppsatser.

En reflektion från Maria Branestam, HR-direktör på Martin & Servera är att kvinnlig jämställdhet engagerar studenterna även i årets tävling. Ämnena har handlat om exempelvis karriärsavancemang, vilka processer som påverkar könsfördelningen inom mansdominerade branscher, frågan om huruvida kvinnliga ledarskapsprogram behövs, samt om bolagens ekonomiska resultat påverkas beroende på andelen kvinnliga styrelseledamöter.

För frågor, vänligen kontakta
Annika Ferm Ormos 070-819 92 91

MEDTÄVLANDE UPPSATSER:
”Etnisk mångfald, en trend eller hygienfaktor? – En kvalitativ studie om etnisk mångfald i svensk reklam”
Sofia Gustavsson och Camilla Hamid, Linköpings universitet

”Kvinnor i bolagsstyrelser – Hur påverkas bolagens ekonomiska resultat?”
Sara Gustafsson och Sofia Larsson Flinth, Stockholms universitet

“Kvinnor som förebilder – En fallstudie om kvinnors karriäravancemang”
Sofia Öquist och Beatrice Stenmark, Uppsala universitet

“Rekryteringsprocessens relevans för att reducera mansdominans – En kvalitativ studie om processer som påverkar könsfördelningen inom Corporate Finance”
Rebecca Schwieler och Sofia Hugosson, Handelshögskolan i Stockholm

“Sustainable Strategies as Myths – Why Walk the Talk”
Elsa Hyland och Timothy Buckby, Stockholms universitet

“Welcome to the girls club – A qualitative study on the true motivation for organizational investment in Women Leadership Development Programs”
Anna Herbstman Blitz och Julia Martins, Handelshögskolan i Stockholm

JURYN BESTOD AV:
Maria Branestam, HR-direktör Martin & Servera
Maria är HR-direktör på restaurang- och storköksleverantören Martin & Servera. Martin & Servera är ett svenskt familjeägt företag, som ägs gemensamt av Axel Johnson AB och familjen Oldmark. Förutom rollen som HR-direktör driver hon ett förändringsarbete för att skapa ett inkluderande arbetssätt hos samtliga chefer och medarbetare. Tidigare har Maria haft HR-chefsroller på både Nordea och Telge. Maria har många års erfarenhet av att jobba med mångfald i näringslivet, i både privat och offentlig sektor.

Anki Kling, Grundare av Styrelsebalans samt interim HR-chef Trygg-Hansa
Anki grundade Styrelsebalans, en organisation som arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Anki har under de senaste 20 åren jobbat som HR-chef i bolag såsom Trygg-Hansa, Eniro, SAS och Axel Johnson International.

Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells
Pär är sedan ett år tillbaka hållbarhetschef på renhållnings- och återvinningsföretaget Ragn-Sells. Dessförinnan var han hållbarhetschef på hamburgerkedjan Max där han bl a jobbade mycket för en arbetsmarknad där alla får plats. Pär är en eldsjäl som under många år bedrivit arbete inom mångfald och hållbarhet. Han sitter dessutom i styrelsen för Sverige för UNHCR.

Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska Sverige
Monica är mångfaldschef på Skanska, ett av Sveriges ledande bygg- och projektutvecklingsbolag som jobbar målmedvetet med mångfald och inkludering. Hon kommer närmast från TNS Sifo där hon arbetat som chef, seniorkonsult och affärsutvecklare. Hon har stor erfarenhet av mångfaldsarbete och har bland annat hjälpt kunder att mäta mångfald och inkludering samt dess koppling till strategi, ledarskap och förändringsarbete

Michael Östervall, Partner Headlight International
Michael är sedan fem år tillbaka partner på Headlight International och har i närmare 20 år jobbat med rekrytering. Michael har en bred erfarenhet från styrelse- och ledningsgruppsrekrytering, samt från management assessment. Dessförinnan har Michael en bakgrund ifrån konsult- och utbildningsbranschen och arbetade då framförallt med kompetensutveckling, samt grupp- och ledarutveckling.

Fr vänster: Timothy Buckby, Elsa Hyland, Sofia Gustavsson, Sara Gustafsson, Sofia Öquist, Sofia Hugosson, Rebecca Schwieler, Anna Herbstmann Blitz, Julia Martins, Helena Kindblom, Victoria Renström

Fr vänster: Pär Larshans, Maria Branestam, jury Victoria Renström, Helena Kindblom, vinnare samt Michael Östervall och Annika Ferm Ormos, Headlight International

Årets uppsatsvinnare, Victoria Renström och Helena Kindblom