Årets vinnare: Emma Kujala och Sara Hussain från Stockholms universitet

2018-10-01 Uppsatsvinnare – The Role of Trust in Solving the Paradox of Multicultural Teams

Studenter från Stockholm Business School vid Stockholms universitet vann Headlight Internationals årliga uppsatstävling ”Mångfald i näringslivet” där de i sin uppsats belyser vikten av förtroende som ett avgörande kitt i mångkulturella team för att skapa lärande, ett tillåtande klimat och effektivitet.

”-Som chefsrekryteringsföretag spelar vi en viktig roll i att bidra till diversifierade och moderna ledningsgrupper och styrelser. Det är inspirerande och viktigt att ta del av studenternas insikter som vi hoppas ska inspirera andra bolag och skapa engagemang.”, säger Peter Gullström, Partner på Headlight International.

Sara Hussain och Emma Kujala, studenter från Stockholms universitet, vann årets tävling och 25 000 kronor i hård konkurrens med studenter på Stockholm Business School vid Uppsala universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Priset delas ut vid en ceremoni inom kort.

Juryn motiverar årets vinnare
Juryn 2018 har bestått av tre erfarna ledare inom mångfaldsområdet.
”-Vi på Headlight är mycket stolta över att under flera år fått jobba ihop med så namnkunniga ledare inom mångfalds-området som Pär Larshans (Hållbarhetschef Ragn-Sells), Monica Westerberg (Mångfaldschef på Skanska Sverige) och Maria Branestam (HR-direktör Martin & Servera) och ta del av deras gedigna erfarenhet när uppsatserna har diskuterats.”, säger Claes Heurlin, Partner på Headlight International som ingått i juryn.

Tävlingsbidragen har bedömts utifrån huruvida uppsatsen skapar engagemang för, ger nya insikter om och/eller bidrar med kreativa idéer för ökad mångfald i näringslivet.

Årets vinnande uppsats ”The Role of Trust in Solving the Paradox of Multicultural Teams” beskriver vikten av förtroende och tillit som ett avgörande kitt i mångkulturella team för att skapa lärande, ett tillåtande klimat och effektivitet. Uppsatsen belyser vikten av att ha gemensamma mål, professionell och personlig kommunikation och en kultur där man hjälper varandra. Ledarskapet har en avgörande roll i att bidra till denna öppenhet så att teammedlemmarna vågar uttrycka sina åsikter, dela erfarenheter och samverka så att mångfalden används på bästa sätt.

Årets uppsatser
Även detta år har intresset varit stort och uppsatserna ger en bild av vad som intresserar och är i fokus för studenterna när det gäller ämnet Mångfald. En reflektion är att kvinnlig jämställdhet engagerar studenterna även i årets tävling. Ämnena har handlat om exempelvis kvinnor inom bank, börsen och polisen samt vad som påverkar att våga komma ut som gay på en arbetsplats.
För frågor, vänligen kontakta
Claes Heurlin, 070-491 64 32

DE NOMINERADE UPPSATSERNA:
”Avspärrat område: Kvinnor som talar – En fallstudie om kvinnors tystnadskultur inom Polisen”
Louise Hiort af Ornäs och Frédérique Arnheim, Handelshögskolan i Stockholm
“Gender Equality across Global Organizations – Towards a Framework for Increasing Gender Equality”
Maria Norberg, Kungliga Tekniska Högskolan

”Perceptions of Competence in Evaluation and Promotion Processes – On the reproduction and change of male dominance in management in industrial organizations”
Amina Shahin, Kungliga Tekniska Högskolan
“The Empress’ New Clothes – The importance of visibility for women in the financial C-suite”
Hanna Nelson och Louise Åkerberg, Handelshögskolan i Stockholm
”The Role of Trust in Solving the Paradox of Multicultural Teams”
Sara Hussain och Emma Kujala, Stockholms universitet
“Working Out – Workplace’s influence on the coming-out of gay employees and its impact on their work and working environment”
Nicolas Meny, Uppsala universitet
“Kvinnors väg till toppen i bankbranschen – En studie om hinder kvinnor möter vid avancemang inom bankbranschen i Sverige”
Vivianne Ionescu och Prema Rahman, Stockholms universitet
”Kvinnor och frivillig redovisning – Påverkar könsfördelningen i ledningen svenska börsnoterade företags frivilliga redovisning?”
Boel Boija och Hanna Romppala, Uppsala universitet
”Stockholmsbörsens Aktiedrottningar – En kvalitativ studie om hur kvinnliga aktieanalytiker upplever sin yrkesroll”
Cecilia Johnell och Julia Gustafsson, Handelshögskolan i Stockholm

JURYN BESTOD AV:
Maria Branestam, HR-direktör Martin & Servera
Maria är HR-direktör på restaurang- och storköksleverantören Martin & Servera. Martin & Servera är ett svenskt familjeägt företag, som ägs gemensamt av Axel Johnson AB och familjen Oldmark. Förutom rollen som HR-direktör driver hon ett förändringsarbete för att skapa ett inkluderande arbetssätt hos samtliga chefer och medarbetare. Tidigare har Maria haft HR-chefsroller på både Nordea och Telge. Maria har många års erfarenhet av att jobba med mångfald i näringslivet, i både privat och offentlig sektor.

Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells
Pär är sedan tre år tillbaka hållbarhetschef på renhållnings- och återvinningsföretaget Ragn-Sells. Dessförinnan var han hållbarhetschef på hamburgerkedjan Max där han bl a jobbade mycket för en arbetsmarknad där alla får plats. Pär är en eldsjäl som under många år bedrivit arbete inom mångfald och hållbarhet. Han sitter dessutom i styrelsen för Sverige för UNHCR.

Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska Sverige
Monica är mångfaldschef på Skanska, ett av Sveriges ledande bygg- och projektutvecklingsbolag som jobbar målmedvetet med mångfald och inkludering. Hon kommer närmast från TNS Sifo där hon arbetat som chef, seniorkonsult och affärsutvecklare. Hon har stor erfarenhet av mångfaldsarbete och har bland annat hjälpt kunder att mäta mångfald och inkludering samt dess koppling till strategi, ledarskap och förändringsarbete.

Claes Heurlin, Partner Headlight International
Claes är sedan 2014 partner på Headlight International och har dessförinnan arbetat som managementkonsult i egen regi med olika modeföretag i Europa, Kina och Ryssland. Claes linjechefskarriär har varit inom mode och detaljhandeln där han arbetat länge på H&M och sedan inom bl.a. Retail and Brands, med i huvudsak sortiment, inköp, logistik och organisatoriska frågor.

 

Juryn
Från vänster: Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells, Maria Branestam, HR-direktör på Martin & Servera, Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska Sverige. Saknas på bild Claes Heurlin på Headlight International.