2016-09-29 Studenter från Uppsala Universitet vann Headlight Internationals uppsatstävling ”Mångfald i näringslivet”


För andra året i rad har en vinnare utsetts i chefsrekryteringsföretaget Headlight Internationals årliga uppsatstävling för studenter. Den vinnande uppsatsen visar en modell av hur en organisation kan skapa en stark företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och således utvinna mångfaldens fördelar.
Amanda Seimersson och Rebecca Tyrstrup från Uppsala universitet vann årets tävling och 25 000 kronor i hård konkurrens med studenter på Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Linköpings universitet.
– ”Som rekryteringsföretag spelar vi en viktig roll och vill bidra till ökad mångfald i näringslivet. Det känns mycket relevant att vi genomför tävlingen även i år för att på så sätt få nya insikter samt skapa ett medvetande och ett intresse för frågan”, säger Annika Ferm Ormos, Partner på Headlight International.

Juryn motiverar årets vinnare
Juryn 2016 har bestått av fem erfarna ledare från näringslivet. Tävlingsbidragen har bedömts utifrån huruvida uppsatsen skapar engagemang för, ger nya insikter om och/eller bidrar med kreativa idéer om mångfald i näringslivet.
-”Jag tycker att det var mycket givande att läsa uppsatserna men svårt att utse endast en vinnare på grund av den höga nivån på bidragen”, säger Anki Kling, Grundare av Styrelsebalans och HR-direktör på Eniro,
– ”I mitt arbete har jag alltid haft som utgångspunkt att öka näringslivets förmåga att stärka sin konkurrenskraft med mångfald. Det kändes därför naturligt att vara med i juryn för just denna tävling, där syftet just är att öka näringslivet kunskap om hur de går tillväga”, säger Roken Cilgin, Kommunikationschef Lernia.
Den vinnande uppsatsen ”Den heterogena arbetskraftens komplexitet” visar en modell av hur en organisation kan skapa en stark företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och på så sätt skapar förutsättningar att utvinna mångfaldens fördelar. Den belyser mångfald utifrån ett brett perspektiv och påvisar både styrkor och svagheter med Apoteket ABs implementering av policys och processer. Modellen skapar ett ramverk som ger en positiv hävstång i mångfaldsarbetet. Uppsatsen är användarvänlig på ett sätt som gör att den enkelt kan tillämpas i andra miljöer, t ex inom detaljhandeln.
– ”Den vinnande uppsatsen beskriver på ett tydligt sätt den stora utmaning som samhället och särskilt företag står inför när det gäller rekrytering med mångfald som bas. Som kronan på verket så har författarna dessutom beskrivit det hela i en modell som gör uppsatsen direkt användbar”, säger Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells.
Bland årets övriga uppsatser vill Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska, lyfta fram uppsatser kring chefsrekryteringar som riskerar att bli könsstereotypa genom återanvändning av nätverk och begränsade urval. – ”Att utmana kravprofiler, egna omedvetna fördomar och förstå betydelsen av samhällsnormer och strukturer är viktigt för att undvika snedvriden rekrytering. ”

För frågor, vänligen kontakta
Annika Ferm Ormos 070-819 92 91

MEDTÄVLANDE UPPSATSER:
”Female Expatriates in Gendered Organizations”
Sara Hansson och Mathilda Ingemarsson, Linköpings universitet

”Genusmekanismer i rekryteringsförfarandet som utesluter kvinnor från ledningsgrupper – Hur anlitandet av chefsrekryteringskonsulter och deras arbetsmetodik påverkar homogeniteten inom svenskt näringsliv”
Anna Kurtson och Emma Paulsson, Stockholms universitet

“Mechanisms contributing to the scarcity of women at top management positions in Sweden – A case study at an executive search firm through a gender lens”
Lydia Graflund och Ragna Zaar, Handelshögskolan i Stockholm

“Visionen om jämställdhet – En multipel fallstudie om vilka som deltar i arbetet med jämställdhet”
Julia Larsdotter och Matilda Nehlmark, Handelshögskolan i Stockholm

JURYN BESTOD AV:
Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket
Gunilla är generaldirektör för Tillväxtverket, som verkar för att stärka svenska företags konkurrenskraft. Innan Gunilla började på Tillväxtverket hade hon en chefsposition på finansdepartementet. Hon har tidigare haft flera andra statliga tjänster, både i regeringen och i myndighetsvärlden, och hon har haft ledande befattningar på flera dotterbolag inom Ericssonkoncernen.

Anki Kling, Grundare av Styrelsebalans samt HR-direktör Eniro
Anki grundade Styrelsebalans, en organisation som arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Anki har under de senaste 20 åren jobbat som HR-chef i bolag såsom SAS och Axel Johnsson International, och är sedan i maj ny HR-direktör på Eniro.

Roken Cilgin, Kommunikationschef Lernia
Roken är kommunikationschef på Lernia, som erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning och omställning. I höstas blev hon utsedd av Vinnova och Veckans Affärer som årets utmanare i utmärkelsen Innovationstalangerna 2015.

Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska Sverige
Monica är mångfaldschef på Skanska, ett av Sveriges ledande bygg- och projektutvecklingsbolag som jobbar målmedvetet med mångfald och inkludering. Hon kommer närmast från TNS Sifo där hon arbetat som chef, seniorkonsult och affärsutvecklare. Hon har stor erfarenhet av mångfaldsarbete och har bland annat hjälpt kunder att mäta mångfald och inkludering samt dess koppling till strategi, ledarskap och förändringsarbete.

Pär Larshans, Hållbarhetschef på Ragn-Sells
Pär är sedan ett år tillbaka hållbarhetschef på renhållnings- och återvinningsföretaget Ragn-Sells. Dessförinnan var han hållbarhetschef på hamburgerkedjan Max där han bl a jobbade mycket för en arbetsmarknad där alla får plats. Pär är en eldsjäl som under många år bedrivit arbete inom mångfald och hållbarhet. Han sitter dessutom i styrelsen för Sverige för UNHCR.

Michael Östervall, Partner Headlight International
Michael är sedan fem år tillbaka partner på Headlight International och har i närmare 20 år jobbat med rekrytering. Michael har en bred erfarenhet från styrelse- och ledningsgruppsrekrytering, samt från management assessment. Dessförinnan har Michael en bakgrund ifrån konsult- och utbildningsbranschen och arbetade då framförallt med kompetensutveckling, samt grupp- och ledarutveckling.

Fr vänster: Julia Larsdotter, Mathilda Ingemarsson, Matilda Nehlmark, Ragna Zaar, Lydia Graflund, Emma Paulsson, Rebecca Tyrstrup, Amanda Seimerson, Anna Kurtson

Rebecca Tyrstrup och Amanda Seimerson

Fr vänster: Roken Cilgin, Pär Larshans, Monica Westerberg, Rebecca Tyrstrup, Amanda Seimerson, Anki Kling, Gunilla Nordlöf, Michael Östervall